Gestió integral de projectes

Experiència en projectes d’edificació, rehabilitació i reforma, interiorisme i urbanisme

FG arquitectes és un estudi d’arquitectura fundat pels arquitectes Cristina Farreny Riera i Rafael García Hernández l’any 1987.  Està format per un equip professional multidisciplinari especialitzat en projectes d’arquitectura, urbanisme i interiorisme. Comptem també amb col·laboradors habituals: enginyers, advocats, dissenyadors gràfics, economistes i sociòlegs que intervenen en les diferents àrees dels projectes desenvolupats pel nostre estudi.

Disposem de despatx a  Barcelona i a Menorca, llocs on que hem desenvolupat i executat gran part de la nostra obra. L’experiència adquirida amb els anys ha anat sempre acompanyada d’una inquietud en la recerca, aplicació permanent de noves tecnologies i un gran compromís amb l’arquitectura sostenible.

El nostre funcionament es recolza, a més, en un eficaç suport tècnic i tecnològic. La nostra infraestructura informàtica ens permet abordar els projectes d’una manera més àgil i facilita la coordinació amb els col·laboradors habituals. Disposem de programes específics per al disseny, càlcul d’estructures, càlcul d’instal·lacions i per al desenvolupament complet del projecte d’execució.

El nostre compromís amb l’arquitectura és vocacional. Entenem l’arquitectura com un procés creatiu, gairebé màgic, que dóna resposta a les il·lusions del client, optimitzant al mateix temps les expectatives funcionals. Tot això amb un resultat formal com a síntesi d’una barreja d’elements que intervenen en el procés, el lloc, l’arquitectura preexistent, el bagatge històric personal i les necessitats del moment.

Es tracta d’un sector cada dia més exigent i en evolució constant, el rigor, la professionalitat i l’experiència han caracteritzat la nostra feina. El coneixement i estudi del disseny arquitectònic, el respecte pel medi ambient , la precisió del detall constructiu, el control de l’obra i el pressupost són aspectes de qualitat que estem en disposició de garantir.

L’experiència docent a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura en els primers cursos i tallers del Projecte Final de Carrera, aporta al nostre estudi una actualització constant de tots els coneixements  teòrics i pràctics que intervenen en el procés arquitectònic. La relació amb els alumnes i les inquietuds que manifesten, ens aporten més energia per tal que la recerca esdevingui una vocació.