Altres serveis

A més dels projectes d’arquitectura, FG arquitectes ofereix altres serveis:

Peritatges i ITEs

- Legalitzacions

- Cèdules d’habitabilitat

- Informes i certificats:

- Certificat de solidesa

- Certificat de 1ª i 2ª ocupació

- Certificat d’eficiència energètica

- Valoracions i taxacions immobiliàries

- Plans de viabilitat

- Plans de manteniment